VPS 3.5$/tháng - 512MB Ram, 20GB SSD, 0.5TB băng thông, IP riêng. Xem ngay

Trỏ tên miền Mắt Bão về Hosting

Phần 1. Trỏ tên miền Mắt Bão về Hosting

Bước 1. Truy cập vào ID.Matbao.net

Bước 2. Điền tên tài khoản và mật khẩu (đã gửi về email lúc mua tên miền)

tro-ten-mien-mat-bao1-min

Bước 3. Truy cập vào phần Tên miền

tro-ten-mien-mat-bao2-min

Và bên phải sẽ liệt kê các tên miền bạn đã đăng ký

Bước 4. Bấm vào Quản lý > chọn DNS

tro-ten-mien-mat-bao3-min

Nếu muốn trỏ theo IP

Bước 5. Tạo 2 Record A và CNAME với các thông số tương ứng và bấm Thêm bản ghi

Record A: Host là @ – Loại là A (Address) – TTL là Mặc định TTL – Giá trị: Địa chỉ IP của hosting

tro-ten-mien-mat-bao4-min

Record CNAME: Host là www – Loại là CNAME (Alias) – TTL là Mặc định TTL – Giá trị là: tenmiencuaban, ví dụ ở đây là themevi.com

tro-ten-mien-mat-bao5

Mất khoảng 5 phút đến 3 giờ để những thiết lập này có hiệu lực.

Nếu muốn trỏ theo Nameserver

Nhìn qua bên phải và bấm vào Nameservers

tro-ten-mien-mat-bato1-min

Và điền vào cặp nameserver mà bên hosting đã gửi cho bạn rồi bấm Lưu thay đổi

tro-ten-mien-mat-bato2-min

Phần 2. Trỏ tên miền Mắt Bão về Azdigi

Bước 1. Lấy thông tin Hosting Azdigi

Kiểm tra mail, và bạn sẽ thấy 1 email như này sau khi đặt mua Hosting

tro-ten-mien-ve-azdigi1-min

Như trong hình bạn sẽ thấy

  • Địa chỉ IP: 45.252.248.18
  • Nameserver là ns3.azdigi.com và ns4.azdigi.com

tro-ten-mien-ve-azdigi2-min

Bước 2. Trỏ về IP hoặc Nameserver như Phần 1

Phần 3. Trỏ tên miền Mắt Bão về Hawkhost

Bước 1. Mở Email để lấy IP và Nameserver Hawkhost

tro-ten-mien-hawkhost1-min

tro-ten-mien-hawkhost2

Bước 2. Bắt đầu trỏ tên miền

Nếu trỏ theo IP chỉ cần tạo 2 Record A và CNAME với các giá trị:

tro-ten-mien-mat-bao-ve-hawkhost1

tro-ten-mien-mat-bao-ve-hawkhost2-min

Nếu trỏ theo Nameserver thì điền vào

tro-ten-mien-mat-bao-ve-hawkhost3-min

Phần 4. Trỏ tên miền Mắt Bão về Cloudways

Đầu tiên cần tìm IP của Hosting bạn đang dùng.

themevi-tro-ten-mien-cloudways1-min

Sau đó tiến hành trỏ như Phần 1 thôi.

Xem thêm để biết cách trỏ tên miền khác (Namecheap, Namesilo, Tenten, Godaddy) về Hosting nhé!

Viết một bình luận