Cách truy cập vào phpMyAdmin

Làm sao đăng nhập vào phpMyAdmin?

Để truy cập vào phpMyAdmin, bạn chỉ cần làm theo các bước đơn giản sau

Cách 1. Truy cập qua cPanel

Bước 1. Truy cập vào Hosting

Nếu sử dụng cPanel, hãy truy cập địa chỉ: themevi.com/cpanel

với themevi.com là địa chỉ website của bạn.

dang-nhap-cpanel-hosting

Bước 2. Tìm phpMyAdmin

Sau khi điền Username, Password, trình duyệt sẽ đưa bạn vào trang quản lý Hosting.

Kéo xuống phần DATABASES rồi chọn phpMyAdmin

dang-nhap-cpanel-2-min

Trình duyệt sẽ chuyển tới phpMyAdmin. Vậy là xong.

Cách 2. Truy cập qua trang quản lý tài khoản

Nếu bạn sử dụng Hosting tại Hawkhost, bạn có thể truy cập trực tiếp phpMyadmin từ trang quản lý tài khoản.

Bước 1. Đăng nhập vào trang quản lý

Truy cập vào trang chủ Hawkhost và bấm SUPPORT AND CLIENT AREA

truy-cap-hosting-hawkhost1-min

Tiếp theo điền Email và Mật khẩu

truy-cap-hosting-hawkhost2-min

Bước 2. Tìm phpMyAdmin

Chọn SERVICES đang sử dụng

truy-cap-hosting-hawkhost3-min

Chọn gói Hosting đang sử dụng

truy-cap-hosting-hawkhost4-min

Kéo xuống tí và chọn phpMyAdmin

truy-cap-phpmyadmin-hawkhost2-min

Trình duyệt sẽ đưa tới trang phpMyAdmin.

Vậy là qua 2 cách đơn giản trên, bạn có thể truy cập vào phpMyAdmin một cách dễ dàng!