Hướng dẫn Việt Hóa WooCommerce (Video)

woocommerce-tutorial

Để Việt hóa WooCommerce, thường có 3 cách chính là:

  • Tải file ngôn ngữ của WooCommerce, xài Poedit dịch, sau đó tải vào thư mục của WooCommerce
  • Cài Loco Translate Plugin và dịch trực tiếp trên web
  • Dịch tại WordPress.org: Bản dịch này sẽ áp dụng cho tất cả mọi website xài Tiếng Việt trên toàn cầu

Mình sẽ hướng dẫn cụ thể 2 cách cuối trong Video 🙂

Tóm tắt nhanh

Cách 1. Sử dụng Loco Translate

Cài đặt Plugin Loco Translate. Sau đó truy cập Loco Translate (bên dưới Menu Cài đặt) > Plugins > WooCommerce > New Language > WordPress Language (chọn Tiếng Việt) > Start translating.

Gõ cụm từ cần dịch vào Filter translations > Phần dịch sẽ gõ tại Tiếng Việt translation > Save.

Cách này Việt hóa WooCommerce gần như hoàn toàn luôn.

Nếu bạn thấy phần nào chưa được Việt hóa, khả năng nó đến từ Theme hoặc WordPress.

Cách 2. Dịch trên WordPress.org

Truy cập vào link dịch WooCommerce này > Đăng ký tài khoản > Dịch

Sau khi dịch xong, bạn cần liên hệ nhóm quản lí dịch tại Việt Nam để được duyệt. Link Facebook của nhóm là: vi.wordpress.org

Khi bạn dịch ở đây, bản dịch này sẽ được áp dụng cho toàn bộ website sử dụng Tiếng Việt trên toàn cầu.