Tạo WordPress miễn phí với Oxygen

Oxygen là công cụ thiết kế web bằng cách kéo thả….

Oxygen cho phép tạo ra một web WordPress đã cài sẵn Oxygen để bạn dùng thử trước khi mua, và web này tồn tại trong 7 ngày.

Bạn có thể tận dụng điều này để có web WordPress, dùng cho mục đích học tập, thử nghiệm plugin, hoặc gì đấy…

+ Chỉ dùng web cho mục đích thử nghiệm, hoặc thử Oxygen

+ Nếu bạn quên mật khẩu, Oxygen sẽ không hỗ trợ khôi phục

+ Web có thể bị xóa bất kỳ lúc nào, mà không cần báo trước

 

1. Truy cập Oxygenbuilder.com và bấm Blank Install

2. Bấm tiếp vào Blank Install

3. Và Oxygen sẽ đưa bạn tới trang quản lí WordPress

Nhớ lưu lại liên kết phía sau One Click Login. Như vậy, bạn không cần nhớ mật khẩu, chỉ cần bấm vào liên kết này, nó sẽ tự động đăng nhập vào web.