Hướng dẫn xóa ảnh đã đăng trong WordPress

Để xóa ảnh đã đăng trong bài viết, trang….hoặc chỉ cần là ảnh đã đăng lên WordPress, chúng ta có thể thực hiện một trong hai cách:

  • Xóa ảnh từ Thư viện
  • Xóa ảnh từ Hosting

Cách 1. Xóa ảnh từ Thư viện WordPress

Bước 1. Truy cập vào Wp-admin. Chọn Thư viện

thu-vien-wp-1

Bước 2. Tìm ảnh muốn xóa

Bạn có thể cuộn chuột để tìm thủ công, hoặc gõ tên ảnh vào Tìm các mục Media

thu-vien-wp-2-min

Bước 3. Xóa ảnh

Chọn ảnh cần xóa –> Xóa vĩnh viễn

xoa-anh-wp-1-min

Xác nhận OK

xoa-anh-wp-2

Vậy là ảnh đã bị xóa!

Cách 2. Xóa ảnh trên Hosting

Hình ảnh đăng lên WordPress sẽ nằm ở thư mục Wp-content/uploads

Bạn chỉ cần truy cập vào hosting, tìm thư mục website, và tìm tới đường dẫn thư mục trên. Sau đó tìm ảnh và xóa trực tiếp thôi.

Bước 1. Đăng nhập vào Hosting

dang-nhap-cpanel-hosting

Bước 2. Vào File Manager

cpanel-1-min

Bước 3. Tìm tới thư mục Wp-content/uploads

Ảnh sẽ được sắp xếp theo thư mục Năm và Tháng

xoa-anh-tren-hosting-1-min

Bước 4. Chọn ảnh cần xóa và chọn Delete

xoa-anh-tren-hosting-2

Bước 5. Xác nhận xóa ảnh

Ảnh bị xóa sẽ vẫn nằm trên Hosting, ở phần Thùng rác. Bạn muốn xóa vĩnh viễn khỏi hosting thì đánh dấu vào Skip the trash and permanently delete the files rồi chọn Confirm.

xac-nhan-xoa-anh-tren-hosting

Vậy là xong.